Technomed

logo_-removebg-preview (1)

Technomed

Un lloc informatiu per al teu gust. 

Technomed

Un lloc informatiu per al teu gust. 

Intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial és, en informàtica, la intel·ligència expressada per màquines, els seus processadors i els seus programaris, que serien els anàlegs al cos, el cervell i la ment, respectivament, a diferència de la intel·ligència natural demostrada per humans i certs animals amb cervells complexos.

 

Cervell i intel·ligència artificial

 

La intel·ligència artificial és una nova forma de resoldre problemes dins dels quals s’inclouen els sistemes experts, el maneig i control de robots i els processadors, que intenta integrar el coneixement en aquests sistemes, en altres paraules, un sistema intel·ligent capaç d’escriure el seu propi programa. Un sistema expert definit com una estructura de programació capaç d’emmagatzemar i utilitzar un coneixement sobre una àrea determinada que es tradueix en la seva capacitat d’aprenentatge.